Rättssäker och trygg visselblåsartjänst

Trust & heart har ambitionen att vara marknadens tryggaste och mest rättssäkra rapporteringstjänst, för rapportering av missförhållanden och andra allvarliga situationer som kan antas ha inträffat i en organisation. Tjänsten är designad för att vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därutöver är tjänsten användarvänlig, rättssäker och ytterst informationssäker.

Som en naturlig och given del av en organisations systematiska förbättringsarbete, möjliggör tjänsten också för dig som användare att skicka in synpunkter och förbättringsförslag.

 • Anonym rapportering
 • Digital utbildning
 • Enkel och snabb implementering
 • Högsta grad av informationssäker handläggning
 • Licenserade utredare i rättssäker utredningsmetodik (RUM®)
 • Lämna förbättringsförslag
 • Rättssäker utredning
 • Stödåtgärder till anmälande och utpekade parter från företagshälsovård

Hur fungerar visselblåsartjänsten?

 • Visselblåsaren rapporterar missförhållanden och andra allvarliga situationer genom att fylla i ett strukturerat formulär i rapporteringskanalen. Den webbaserade rapporteringskanalen går att nå från olika typer av enheter, exempelvis dator, mobiltelefon med mera. Visselblåsaren rapporterar anonymt eller öppet på önskat språk och får återkoppling inom sju arbetsdagar.
 • Ärendehandläggaren får omedelbart en notis och loggar in i ärendehanteringssystemet för att ta emot den inrapporterade anmälan, och kan därefter vidta åtgärder. Inloggningen säkras bland annat genom multifaktorautentisering.
 • Fortsatt dialog mellan ärendehandläggaren och visselblåsaren är möjlig. Visselblåsaren loggar med ett ID-nummer och ett lösenord in i rapporteringskanalen för att läsa svaret från ärendehandläggaren. Data krypteras vid både överföring och lagring. På detta sätt kan visselblåsaren, om så önskas, fortsatt vara anonym under kontakten med ärendehandläggaren.
 • Utredningen av ärendet är rättssäker. Utredningen stöds bland annat genom ärendekategorisering och uppladdning av underlag. När en utredning är klar avslutas ärendet i enlighet med de krav som framgår av aktuell lagstiftning, gäller exempelvis informationslagring.

Alla funktioner – så kan visselblåsartjänsten anpassas

 • All data lagras i Sverige (annan lagring är det möjligt om så önskas)
 • Anmälan via dator, telefon, e-post eller möte med handläggaren
 • Anpassningsbara texter och egen logotyp
 • Bedömning av inkommande ärenden
 • Intern och extern utredning
 • Multifaktorautentisering för handläggare
 • Obegränsat antal handläggare
 • Online-utbildning för organisationen
 • Responsiv webbdesign
 • Snabb och enkel installation samt implementeringsstöd
 • Språk anpassas utifrån behov
 • Statistikfunktion
 • Stöd för att ta fram policydokument och informationsmaterial
 • Supportfunktion 7/24/365
 • Tilldela ärenden till olika utredare och grupper
 • Träning för handläggaren
 • Ärendekategorisering

Processen – professionell handläggning i avancerat ärendehanteringssystem

Processen går till som så att handläggaren först loggar in i ärendehanteringssystemet. Där kan handläggaren arbeta med aktuellt ärende och systemet ser till att rätt frågor besvaras, inom rätt tid. Ärendehanteringen innefattar nödvändigt handläggningsstöd och har även avancerade inprogrammerade påminnelser och instruktioner.

 • Systemet möjliggör anonym korrespondens med visselblåsaren.
 • Systemet är enkelt att använda och underlättar såväl mottagande som hantering och handläggning av ärenden.
 • Systemet generar webbaserad statistik.
 • Systemet ger stöd att definiera säkerhetsinställningar såsom multifaktorautentisering och hantering av användarbehörigheter.
Mockup
Mockup
Mockup
Mockup
Kontakta oss idag