Visselblåsartjänst – en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

En visselblåsartjänst bör inte enbart fokusera på att identifiera missförhållanden. Det kan också vara ett bra stöd för att främja förbättringsarbete inom organisationen. Visselblåsartjänsten som Trust & heart erbjuder innehåller också möjligheten att, via mycket hög IT-säkerhet, lämna förbättringsförslag till organisationen. Genom att kanalen för förbättringsförslag innefattar en mycket hög informationssäkerhet, tryggas också förbättringsförslagen utan egentliga risker för intrång från obehöriga.

En visselblåsartjänst bör vara en del av en organisations systematiska arbetsmiljöarbete. Visselblåsartjänsten som Trust & heart erbjuder kan enkelt appliceras i alla organisationers befintliga arbetsmiljöarbete.

 

Visselblåsartjänst – en del i organisationens systematiska förbättringsarbete

En visselblåsartjänst bör inte enbart fokusera på att identifiera missförhållanden. Det kan också vara ett bra stöd för att främja förbättringsarbete inom organisationen. Trust&hearts visselblåsartjänst innehåller en möjlighet att också via en mycket hög IT-säkerhet kunna lämna förbättringsförslag i organisationen. Genom att kanalen för förbättringsförslag innefattar en mycket hög informationssäkerhet tryggas också förbättringsförslagen utan egentliga risker för intrång från obehöriga. 

 

"En trovärdig och seriös hantering av konflikter, oegentligheter och kränkningar är en nödvändig del av en fungerande psykosocial arbetsmiljö. Rätt hanterat stärker dessa processer det förebyggande arbetsmiljöarbetet."

Robert Persson Asplund
Chefspsykolog, forskare och organisationskonsult