Utredningsmetodik byggd på rättssäkerhet

Behovet av en rättssäker och trygg visselblåsartjänst är betydande. Human & heart är specialiserade på att utreda alla typer av frågeställningar som rör arbetslivet. Det kan handla om att utreda allvarliga fall av misstänkt korruption, tjänstefel eller trakasserier. Men det kan också handla om att belysa en organisationsmodell eller genomföra en verksamhetsanalys.

Samtliga utredningar genomförs med den varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet), som syftar till att säkerställa rättssäkerhet och trygghet för samtliga inblandade parter.

 

"Jag har i alltför hög grad tagit del av utredningar inom arbetslivet med rättsosäkra inslag där såväl anmälande som utpekade parter inte fått varit delaktiga i utredningsförfarandet på det sätt som behövs för att det ska kunna anses vara en ”fair trial”. Från Glimstedts sida ser vi därför positivt på att medverka i utvecklingen av en rättssäker och trygg visselblåsartjänst. För de organisationer som dessutom, som en tilläggstjänst, väljer att utreda inkomna ärenden enligt metodiken RUM (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet) finns goda förutsättningar för att rättssäkerheten för samtliga parter säkerställs i varje led."

Cecilia Malm, advokat och en av upphovsmännen till RUM®