Vill du att vi hör av oss till dig?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Kontakta oss

Vi har verktygen och metoderna för att

våga säga stopp

Skaffa er visselblåsartjänst från Trust & heart idag

För din och alla andras säkerhet

Vår visselblåsartjänst

Använd marknadens tryggaste och mest rättssäkra rapporteringstjänst. Trust & heart erbjuder en säker och gedigen visselblåsartjänst. Genom enkel och snabb implementering är tjänsten designad för att vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Självklart är tjänsten användarvänlig, rättssäker och informationssäker.

  • Anonym rapportering
  • Licensierade utredare i rättssäker utredningsmetodik (RUM®)
  • Rättssäker utredning

Vår visselblåsartjänst

Din trygghet och säkerhet är viktig för oss. Trust & heart har ambitionen att vara marknadens tryggaste och mest rättssäkra rapporteringstjänst för visselblåsare.

Läs vidare

Våra samarbetspartners

Vår visselblåsartjänst är byggd av experter från tvärvetenskapliga discipliner, just för att kunna erbjuda en heltäckande tjänst med fokus på trygghet och rättssäkerhet för alla parter.

Läs vidare

Informations- och rättssäkerhet

Trust & hearts system ger ett tryggt skydd för både visselblåsaren och för den som pekas ut avseende missförhållanden. Allt enligt högt klassad informations- och rättssäkerhet.

Läs vidare

Kontakta oss

Undrar du något om vår visselblåsartjänst? Eller har du en annan fråga som vi kanske kan hjälpa dig att besvara? Kontakta oss redan idag – vårt expertteam är redo att hjälpa dig.

Kontakta oss idag

"En trovärdig och seriös hantering av konflikter, oegentligheter och kränkningar är en nödvändig del av en fungerande psykosocial arbetsmiljö. Rätt hanterat stärker dessa processer det förebyggande arbetsmiljöarbetet"

Robert Persson Asplund
Chefspsykolog, forskare & organisationskonsult
Avonova

"Vi är stolta över att ha fått förtroendet att tillsammans med några av Sveriges ledande aktörer inom sina respektive områden utveckla en rättssäker och trygg visselblåsartjänst tillsammans med Trust&heart. Både visselblåsaren och klienten som beställer tjänsten ska känna sig trygga i att informationen inte hamnar i orätta händer"

Peter Hellgren
VD
Consid

"Jag har i alltför hög grad tagit del av utredningar inom arbetslivet med rättsosäkra inslag där såväl anmälande som utpekade parter inte fått varit delaktiga i utredningsförfarandet på det sätt som behövs för att det ska kunna anses vara en ”fair trial”. Från Glimstedts sida ser vi därför positivt på att medverka i utvecklingen av en rättssäker och trygg visselblåsartjänst. För de organisationer som dessutom, som en tilläggstjänst, väljer att utreda inkomna ärenden enligt metodiken RUM (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet) finns goda förutsättningar för att rättssäkerheten för samtliga parter säkerställs i varje led."

Cecilia Malm
Advokat
En av upphovsmännen bakom RUM®

"Vår ambition är att vara Europas tryggaste, mest rättssäkra och informationssäkra visselblåsartjänst."

Andreas Pernhall
CEO
Human & heart HR AB

Kontakta oss

Human & heart HR AB
Pelle Bergs Backe 3C
791 50 Falun

Organisationsnummer: 559122–1410


info@humanheart.se
+46 (0) 8 82 40 00

Vi gör arbetslivet mer rättssäkert och medmänskligt