Kontakta oss

Vi har verktyg och metod för att

våga säga stopp

Skaffa er Visselblåsartjänst idag

Human&heart's

Visselblåsartjänst

Använd marknadens tryggaste och mest rättssäkra rapporteringstjänst.

Tjänsten är användarvänlig, rättssäker och informationssäker. Med en enkel och snabb implementering är tjänsten designad för att vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 

  • Anonym rapportering
  • Rättssäker utredning
  • Licensierade utredare i rättssäker utredningsmetodik (RUM)

Vårt erbjudande

Trust&heart har ambitionen att vara marknadens tryggaste och mest rättssäkra rapporteringstjänst.

Läs vidare

Samarbetspartners

Tjänsten är byggd av experter från tvärvetenskapliga discipliner just för att kunna erbjuda en heltäckande tjänst med fokus på trygghet och rättssäkerhet för alla involverade parter.

Läs vidare

Informations- och rättssäkerhet

Trust&hearts system ger ett tryggt skydd för både visselblåsaren och för den som pekas ut avseende missförhållanden.

Läs vidare

Kontakta oss

Har du en fråga? Prata med oss. Vårt expertteam är redo att hjälpa dig.

Kontakta oss idag

"En trovärdig och seriös hantering av konflikter, oegentligheter och kränkningar är en nödvändig del av en fungerande psykosocial arbetsmiljö. Rätt hanterat stärker dessa processer det förebyggande arbetsmiljöarbetet"

Robert Persson Asplund

Chefspsykolog, forskare,
Organisationskonsult

Avonova

"Vi är stolta över att ha fått förtroendet att tillsammans med några av Sveriges ledande aktörer inom sina respektive områden utveckla en rättssäker och trygg visselblåsartjänst tillsammans med Trust&heart. Både visselblåsaren och klienten som beställer tjänsten ska känna sig trygga i att informationen inte hamnar i orätta händer"

Peter Hellgren
VD
Consid

"Jag har i alltför hög grad tagit del av utredningar inom arbetslivet med rättsosäkra inslag där såväl anmälande som utpekade parter inte fått varit delaktiga i utredningsförfarandet på det sätt som behövs för att det ska kunna anses vara en ”fair trial”. Från Glimstedts sida ser vi därför positivt på att medverka i utvecklingen av en rättssäker och trygg visselblåsartjänst. För de organisationer som dessutom, som en tilläggstjänst, väljer att utreda inkomna ärenden enligt metodiken RUM (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet) finns goda förutsättningar för att rättssäkerheten för samtliga parter säkerställs i varje led."

Cecilia Malm

Advokat och en av upphovsmännen till RUM

 

"Vår ambition är att vara Europas tryggaste, mest rättssäkra och informationssäkra visselblåsartjänst."

Andreas Pernhall

CEO

Human&heart HR AB

 

 

Human&heart HR AB

Pelle Bergs backe 3c
791 50 Falun
Org.Nr: 559122-1410

Kontakta oss

+46 8 82 40 00
info@humanheart.se

Vi vill göra arbetslivet mer rättssäkert och medmänskligt