Rättssäker och trygg rapportering

Systemet som Trust & heart arbetar utefter ger ett tryggt skydd för både visselblåsaren och för den som pekas ut avseende missförhållanden. Tjänsten belyser också viktiga frågor som konsekvenserna av att medvetet rapportera osanna eller vilseledande uppgifter. Genom exempelvis kryptering, lagring på svenska servrar, informationsdelning utanför epostsystem och inloggning med multifaktorsautentisering skyddas informationen så att känsliga uppgifter inte riskerar att hamna i fel händer.

Via rapporteringskanalen kan en visselblåsare vara anonym. Samtidigt beskriver tjänsten på ett pedagogiskt sätt fördelarna med att våga vara öppen med vem man är när man rapporterar i visselblåsarfunktionen. Rapporteringskanalen är webbaserad och bygger på ett frågeformulär, som går att anpassa utifrån verksamhetens behov.
 

Så arbetar vi med informationssäkerhet

  • All data lagras i Sverige.
  • All produktionsdata är krypterad och behörigheter är strikt begränsade.
  • Dialog med anmälaren sker utan att denne behöver röja sin identitet.
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR) följs.
  • Fullständig anonymitet.
  • Hög data- och IT-säkerhet.
  • Omöjlig spårbarhet till den anmälare som vill vara anonym.
  • Rättssäker och opartisk hantering av ärenden.
  • Visselblåsarsystemet och dess servrar skyddas och övervakas dygnet runt.
  • Visselblåsartjänsten drivs via datacenter i Sverige.

 

 ”Vi är stolta över att ha fått förtroendet att tillsammans med några av Sveriges ledande aktörer inom sina respektive områden utveckla en rättssäker och trygg visselblåsartjänst tillsammans med Trust&heart. Både visselblåsaren och klienten som beställer tjänsten ska känna sig trygga i att informationen inte hamnar i orätta händer.”

Peter Hellgren, VD, Consid