Vi behöver prata mer om riskerna med visselblåsartjänster

2022-01-04

Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021. I grunden är detta givetvis något som är positivt.

Medarbetare ska kunna känna trygghet att rapportera missförhållanden utan risk för repressalier, säger Jörg Bassek, Operations Manager på Human&heart/Trust&heart och ansvarig för bolagets visselblåsartjänster. 

Samtidigt menar Jörg att vi behöver vara vaksamma på att en inte obetydlig andel av anmälningarna sker i ond tro och har ett utstuderat syfte att skada någon annan kollega eller chef på arbetsplatsen. 

Det är i offentlig sektor risken är som allra högst för falska anmälningar. Vi har gjort snart 400 utredningar och vi kan se att i över 15% av fallen har någon velat falskt anmäla en annan i syfte att antingen bli av med personen eller för att på något sätt skada henne/honom. 

Human&heart och Trust&hearts utredarteam har lång erfarenhet av att hantera den här typen av frågeställningar och har stor vana att snabbt kunna bedöma vilka utredningar som bör tas vidare till nästa steg. 

Det är den rättssäkra utredningsmetodik vi använder (RUM), vårt utredarteam, våra samarbetspartners, vår höga IT-säkerhet mm som gör att vi vågar påstå att vi har ambitionen att vara Europas tryggaste, mest rättssäkra och informationssäkra visselblåsartjänst. Man ska inte heller utreda allt som kommer in. Vi noterar att många i samhället helt tycks ha blundat för att en betydande andel av anmälningarna saknar grund. Visselblåsartjänster, fel använt, kan bli ett mycket farligt vapen för en osund organisation och bidra till ett korrupt och dåligt klimat, menar Jörg Bassek. 

Vill du veta mer om Trust&heart och den visselblåsartjänst som erbjuds. Tveka inte att kontakta oss.