Inbjudan till demonstration av Trust&hearts visselblåsartjänst!

2021-08-03

Trust&hearts visselblåsartjänst har fått sitt namn för att illustrera vikten av att visselblåsartjänster ska kännetecknas av förtroende, såväl för den som rapporterar, för den som pekas ut som för beställaren av tjänsten.

Vår ambition är att vara Europas tryggaste, mest rättssäkra och informationssäkra visselblåsartjänst.

Vi bjuder in alla intresserade till en timmes digital genomgång av tjänsten och visselblåsardirektivet. 

- Vad säger EU-direktivet? 
- Vad är viktigt att tänka på i utredningarna? 
- Rättssäkerhet för samtliga involverade parter. 
- Arbetsmiljöperspektiv i fokus. 
- Rättssäker utredningsmetodik (RUM) 
- Demonstration av Trust&hearts visselblåsartjänst. 

VAR: Via TEAMS 
ANMÄLAN: Skicka din anmälan till info@humanheart.se. Du får då en digital inbjudan till den aktuella tiden. 
NÄR: Tisdag den 17 augusti kl. 13.00 - 14.30.