Oscar Fredriksson, jurist hos Human&heart skriver om den nya visselblåsarlagen

2021-09-21

Oscar Fredriksson, jurist och senior Utredare på Human&heart skriver i tidningen Dalabygden om visselblåsartjänster. 

 

Vad som dock är mer problematiskt är att vi i resterande 15 procent av fallen måste väcka frågan att det kan röra sig om en falsk anmälan som gjorts i ond tro. Detta understryker tydligt vikten av att inte bara skydda den som larmar mot repressalier och att införa rapporteringssystem utan att själva utredningen också måste ske med stor integritet och rättssäkerhet för alla inblandade parter.

 

Det här kan effekterna bli av en ny lag om skydd för visselblåsare – Dalabygden